infographic-Mr.Mee Studio-011

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกระบวนการทำ infographic กันดีกว่า ว่ากว่าจะทำขึ้นมาได้สักหนึ่งชิ้นนั้นมีกระบวนการทำและสร้างสรรค์อย่างไรกันบ้าง โดยขั้นตอนกระบวนการในการทำมีดังนี้