รับทำการ์ตูน-Mr.Mee Studio-106-01

ปัจจุบันด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป หลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงตามรวมถึงการ์ตูนไทยและนักวาดที่รับทำการ์ตูนก็ต้องปรับตัวกันไปด้วย วันนี้เราจึงจะมาดูกันว่าการ์ตูนไทยมีความเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างไรบ้างตามยุคสมัยต่างๆ