รับทำสื่อการสอน-Mr.Mee Studio-176

ในปัจจุบันนั้นมีผู้รับทำสื่อการสอนมากมายเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยรูปแบบที่มีการรับทำสื่อการสอนก็มีหลากหลายด้วยกันอย่างเช่น สื่อวีดีโอ แอพพลิเคชั่น แอนิเมชั่น หรืออินโฟกราฟิกต่างๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสื่อการสอนนั้นมีคุณค่าอย่างไร ทำไมถึงได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ