infographic-Mr.Mee Studio-009-02

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรูปแบบพื้นฐานของการทำ infographic กัน ว่าปกตินั้นมีรูปแบบพื้นฐานกี่ประเภทอะไรบ้าง สำหรับเอาไว้ช่วยในการออกแบบสร้างสรรค์งานกัน