ทำไมต้องออกแบบ

Published

October 20, 2017

Share MEE

รับทำ infographic-Mr.Mee Studio-187-01

ทำไมต้องออกแบบ

หลายๆครั้ง บางคนอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นได้เสมอว่า ทำไมเราจึงต้องออกแบบสิ่งต่างๆตัวอย่างเช่น ทำไมเราต้องออกแบบหรือรับทำ infographic ออกแบบโบรชัวร์ โปสเตอร์ ทำงานแอนิเมชั่น หรือเราออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปเพื่ออะไร ซึ่งวันนี้เราจึงจะมาดูกันว่าทำไมเราจึงต้องออกแบบ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นสองประเด็นคือ การออกแบบนั้นสำคัญอย่างไรต่อการดำรงชีวิตและเราต้องการงานออกแบบจริงหรือไม่

การออกแบบนั้นสำคัญอย่างไรต่อการดำรงชีวิต

แท้จริงแล้วนั้นหากเราสังเกตให้ดี เราจะสามารถสัมผัสได้ว่าเราดำรงชีวิตอยู่กับงานออกแบบในทุกๆวัน เกือบทุกช่วงเวลาของชีวิตกันอยู่แล้ว เพียงแต่งานออกแบบที่เราได้สัมผัสเหล่านั้นมักมาในรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่งานออกแบบเพื่อการโฆษณาอย่างพวก โบรชัวร์ โปสเตอร์หรือการออกแบบให้ข้อมูลอย่าง infographic แต่เราจะสัมผัสงานออกแบบผ่านตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าที่เราใส่ เก้าอี้ที่เรานั่ง โต๊ะที่เราใช้ หรือรถที่เราขับ ได้มากกว่า ซึ่งทุกๆสิ่งรอบตัวเรามักมีการออกแบบอยู่ในนั้นเสมอ

โดยที่หากเรามองให้ลึกจะรู้ได้ว่าจุดเริ่มต้นของการออกแบบสิ่งต่างๆมากมายเหล่านั้น มักเริ่มขึ้นด้วยความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราให้ง่าย สะดวกสบาย และดีมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการดำรงชีพ ซึ่งในปัจจุบันจุดประสงค์ในการออกแบบก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมากมายหลากหลายเหตุผล อย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น การออกแบบเพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การออกแบบเพื่อการโฆษณา แต่ทุกๆการออกแบบนั้นก็ยังเกิดขึ้นจากเหตุและผลที่ต้องการตอบสนองจุดประสงค์และการสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่เสมอ

จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน แต่ละบุคคลนั้นก็มีความต้องการและใช้งานการออกแบบในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป บางบุคคลอาจต้องการใช้งานออกแบบจำพวก โฆษณา โบรชัวร์ โปสเตอร์อยู่มากด้วยจุดประสงค์อย่างการต้องการสื่อสารโฆษณากับคนหมู่มาก หรือบางบุคคลก็ไม่ได้ต้องการงานออกแบบโฆษณา โบรชัวร์ หรือโปสเตอร์เลยแต่ต้องการเพียงงานออกแบบรูปแบบอื่นที่เน้นเรื่องความสวยงามเป็นสำคัญแทน

เราต้องการงานออกแบบจริงหรือไม่

การออกแบบหากมองในเชิงธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม มันเป็นสิ่งที่มีเอาไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกไปสู่ผู้บริโภค ส่วนบุคคลทั่วไปอาจจะมองว่าการออกแบบไม่ได้จำเป็น เป็นเพียงสิ่งสวยงามหรือของใช้ฟุ่มเฟื่อย แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องได้สัมผัสงานออกแบบอยู่ตลอดไม่มากก็น้อยโดยที่ความต้องการของแต่ละบุคคลก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเอง

ข้อดีของงานออกแบบต่อการทำธุรกิจ

1.ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ

การออกแบบสามารถช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานบริการหรือผลิตภัณฑ์สินค้าของเราได้ โดยผ่านสิ่งต่างๆที่ปรากฎบนผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น ชุดพนักงาน กราฟิกบนฉลาก ถุง หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งการออกแบบเหล่านั้นจะช่วยบ่งบอกความเป็นตัวตน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคจดจำและแยกแยะผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการต่างๆของเราได้ดีขึ้น แถมยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย

2.ช่วยประชาสัมพันธ์ โฆษณาและให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค

แน่นอนว่าการออกแบบมีขึ้นเพื่อตอบจุดประสงค์อะไรบางอย่าง และหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญที่องค์กร ธุรกิจต่างๆต้องการก็คือการประชาสัมพันธ์ โฆษณาและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้บริโภค ซึ่งการออกแบบสามารถช่วยได้ในจุดนี้ โดยสามารถเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โฆษณาและให้ข้อมูลได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น การให้ข้อมูลผ่าน infographic การโฆษณาผ่านแอนิเมชั่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านสื่อโซเชียวมีเดีย เป็นต้น

สรุปแล้วนั้นงานออกแบบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนเราอยู่ไม่มากก็น้อย อาจจะผ่านข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือผ่านการทำธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้แบรนด์สินค้าและบริการ หรือแม้แต่การรับทำ infographic ต่างๆเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: