ทำไมต้องใช้ Infographic

Published

October 4, 2017

Share MEE

infographic-Mr.Mee Studio-007-01

ทำไมต้องใช้ Infographic

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆทำได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่คลิกผ่านอินเตอร์เน็ต การแข่งขันกันด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำได้อีกต่อไป ดังนั้นการนำ Infographic มาประยุกต์ใช้ประกอบบทความหรือนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมถึงโปรโมชั่นสรรพคุณของสินค้าและบริการต่างๆ จึงกลายมาเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยม ที่ทั้งองค์กรรัฐและองค์กรเอกชนทั้งขนาดใหญ่ขนาดย่อมให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้น

แล้วข้อดีของการใช้ infographic คืออะไร ทำไมถึงต้องใช้

1.สรุปข้อมูลในปริมาณมากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ที่พฤติกรรมการเสพสื่อออนไลน์ของคนในปัจจุบันนั้น ไม่ชอบอ่านข้อความที่มีความยาวมากเกินไป จนเกิดเป็นนิสัยหรือกระแสคำพูดยอดฮิตอย่าง “ยาวไปไม่อ่าน”  ขึ้นมา infograhic จึงถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการจัดการกับข้อความที่ยืดยาวให้กระชับได้ใจความสำคัญ และสามารถสรุปเรื่องราวต่างๆให้อยู่รวมกันในภาพเดียวได้อย่างครบครันอีกด้วย ช่วยให้สามารถสื่อสารสิ่งต่างๆที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยที่การใช้ infographic ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ จะเป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพ gif ก็เพิ่มความสนุกให้กับข้อมูลได้มากขึ้น

2.การใช้ภาพช่วยให้น่าสนใจและจดจำได้ดี

จากการวิจัยพบว่ามนุษย์สามารถจดจำภาพและสีได้ดีกว่าคำพูดหรือข้อความ การใช้แผนภูมิและภาพเปรียบเทียบต่างๆในงาน infographic จึงช่วยให้งานมีเอกลักษณ์น่าจดจำกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านข้อมูลเหล่านั้นมากกว่าข้อมูลที่มีแต่ตัวหนังสือและยังทำให้ประหยัดพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลได้ดีกว่าการใส่แต่เพียงแต่ตัวหนังสืออีกด้วย รวมถึงแนวทางการออกแบบภาพของ infographic นั้นยังช่วยให้กลายเป็นภาพจำของแบรนด์หรือองค์กรของเราหากมีการออกแบบที่เป็นระเบียบและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ขององค์กรที่ดีได้อีกด้วย

3.เหมาะสำหรับการให้ข้อมูลในหลากหลายประเภท

การนำเสนอข้อมูลผ่าน infographic ไม่จำกัดว่าต้องเป็นข้อมูลเชิงสถิติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่การโปรโมทสินค้าหรือการให้ความรู้ต่างๆก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้ของผู้ออกแบบเอง โดยส่วนมากมักจะเลือกหัวข้อที่เป็นประเด็นโดดเด่นและน่าสนใจอยู่ในขณะนั้น หรือจะเป็นหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างประเภทข้อมูลที่นำมาใช้กับ infographic ได้เช่น

  • ข่าวสารสำคัญ เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง การเปลี่ยนแปลงหรือการออกกฏหมายใหม่ เป็นต้น
  • How to เช่น สื่อการสอนต่างๆที่เป็นขั้นเป็นตอน
  • การจัดอันดับ เช่น การจัดอันดับรางวัล หรือการจัดอันดับข้อมูลสถิติ เป็นต้น
  • ให้ความรู้ เช่น การให้ความรู้สุขภาพ ข้อควรรู้หรือข้อแนะนำทั่วไป เป็นต้น
  • เล่าประวัติศาสตร์ เช่น ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลก ชีวประวัติบุคคลสำคัญ เป็นต้น
  • ผลสำรวจงานวิจัย เช่น ผลสำรวจจากโพลต่างๆ สถิติผลวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น
  • สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ เช่น การรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
  • โปรโมตสินค้าและบริการต่างๆ

4.สะดวกในการเผยแพร่

ด้วยความครบครันแบบ all in one ของ infographic ทำให้สะดวกต่อการนำไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นการกดแชร์จากเฟซบุ๊ค หรือการรีทวิตผ่านทวิตเตอร์ ก็ทำผู้คนสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนภายในภาพเดียวโดยไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติม ทำให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วกว่าข้อมูลที่มีแต่ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวมาก

ด้วยประโยชน์เหล่านี้เองที่ทำให้ Infographic กลายมาเป็นที่นิยมในการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ สื่อและองค์กรรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆจึงต้องมีความตื่นตัวและปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ก้าวทันกระแสสังคมมากยิ่งขึ้น

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: