ทำไม Infographic ถึงเหมาะกับคนไทย

Published

October 6, 2017

Share MEE

infographic-Mr.Mee Studio-018-01

ทำไม Infographic ถึงเหมาะกับคนไทย

วันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไม infographic ถึงเหมาะกับคนไทยกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านของประชากรในประเทศไทย

หากพูดถึงเรื่องการอ่านของคนไทยแล้ว ก็คงไม่พ้นเรื่องผลสำรวจที่ว่าการอ่านหนังสือของคนไทยที่อ่านไม่เกินวันละ 7-8 บรรทัด แต่ถ้าเอาแบบละเอียดๆแล้วในส่วนการอ่านของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบว่า มีอัตราการอ่านร้อยละ 77.7 ผู้ชายมีอัตราการอ่านสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 78.9 และ 76.5 ตามลำดับ โดยวัยเด็กและวัยเยาวชนมีอัตราการอ่านสูงใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 90.7 และ 89.6 รองลงมาคือ กลุ่มวัยทำงาน คือ ร้อยละ 79.1 และต่ำสุดคือกลุ่มวัยสูงอายุ คือ ร้อยละ 52.8

ซึ่งด้านประเภทของหนังสือที่อ่านนั้น หนังสือพิมพ์เป็นประเภทของหนังสือที่มีผู้อ่านสูงสุด คือ ร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เอสเอ็มเอสและอีเมล์ คือ ร้อยละ 51.6 ซึ่งเนื้อหาสาระที่ผู้อ่านชอบอ่านมากที่สุด คือ ข่าว สารคดี และความรู้ทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 48.5 เท่ากัน โดยเวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน หรือ 66 นาทีนั้นเอง โดยกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่านมากที่สุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทีต่อวัน หรือ 94 นาที กลุ่มวัยเด็กและวัยทำงานใช้เวลาอ่านเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 1 ชั่วโมงเล็กน้อย ส่วนวัยสูงอายุใช้เวลาอ่านน้อยที่สุดเฉลี่ย 44 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่า ทุกวัยใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2558 ได้เพิ่มการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เอสเอ็มเอสและอีเมล์เข้าไปด้วย โดยกลุ่มวัยเยาวชนใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 44 นาทีต่อวัน

แล้วทำไม Infographic จึงเหมาะสมกับคนไทย

จะเห็นได้ว่าการอ่านของคนไทยมีจำนวนที่ไม่เยอะ อาจจะด้วยหลายปัจจัยเช่น เวลา รูปแบบชีวิตประจำวัน ฯลฯ ดังนั้นจะตีความหมายง่ายๆได้ว่าถ้าเราอยากจะสื่อสารข้อมูลอะไรที่มีความยากในการเข้าใจ จะต้องย่อยข้อมูลนั้นให้เข้าใจง่ายและกระชับ แน่นอนว่าหนีไม่พ้นสื่ออย่าง Infographic และเรายังเห็นข้อมูลในผลสำรวจปี 2558 อีกว่าประชากรมีการอ่านในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นนั้นแหละเป็นแหล่งที่งาน Infographic จะเข้าไปถึงตัวของผู้อ่านได้อย่างง่ายดายเลย

ดิจิตอลเอเจนซี่ชื่อดังในสิงคโปร์ที่ชื่อว่า We Are Social ออกรายงานชื่อ Digital in 2016 ที่รวบรวมเอาสถิติและพฤติกรรมการใช้งาน Internet และ Social Media ซึ่งไทยเองมีผลสำรวจดังนี้ครับ เริ่มจากสถิติผู้ใช้ในประเทศไทย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร ทั้ง 38 ล้านคนนี้ใช้งาน Social Media ทั้งสิ้น

โดยที่คนไทยใช้เวลาบนอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆโดยมีเวลาเฉลี่ยดังนี้

  • ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแล็บท็อป/พีซี วันละ 4 ชั่วโมง 45 นาที
  • ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ วันละ 3 ชั่วโมง 53 นาที
  • และใช้เวลาเล่นโซเชี่ยลมีเดีย วันละ 2 ชั่วโมง 52 นาที

ซึ่งโซเชี่ยลที่คนไทยใช้มากที่สุดคือ Facebook เป็นอันดับ 1 และ LINE เป็นอันดับ 2 ทั้งสองโซเชี่ยลนี้เองต่างมีพื้นที่สำหรับการเผยแพร่โฆษณา สำหรับโพสรูป หรือวีดีโอ การที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของประชากรที่อยู่ในโซเชียลนี้ได้ Infographic ย่อมเหมาะสมที่สุด สำหรับการจะสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอะไรบางอย่างที่เราต้องการจะบอก ไหนจะเรื่องของการส่งต่อแชร์ภาพที่เห็นไปยังคนรู้จัก เพราะถ้ามันน่าสนใจ สวยงาม แปลกใหม่ คนก็จะยิ่งแชร์ออกไปมากขึ้น ก็เหมือนกับมีคนกระจายข้อมูลที่เราใส่ลงไปใน Infographic แบบทวีคูณกันเลยนะครับ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อองค์กรของเราด้วย

เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วจะไม่สนใจให้ Infographic ช่วยเหลือในการสื่อสารข้อมูลของคุณไปสู่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าอีกได้อย่างไร ทั้งได้ผลตอบรับที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เพิ่มการรับรู้ได้ดี Infographic จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้สื่อสารกับคนไทยอย่างแน่นอนครับ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/693073

http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: