ทำ Infographic (อินโฟกราฟิก) เหมือนกัน แต่ทำไมแต่ละครั้งราคาไม่เท่ากัน

Published

June 28, 2017

Share MEE

อินโฟกราฟิก-Mr.Mee Studio-01

ทำ Infographic (อินโฟกราฟิก) เหมือนกัน แต่ทำไมแต่ละครั้งราคาไม่เท่ากัน

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกอย่างย่อมมีต้นทุน งาน Infographic (อินโฟกราฟิก) เองก็เช่นกัน แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมแต่ละครั้งเวลาเราจ้างทำอินโฟกราฟิกกับผู้ผลิตรายเดิมแท้ๆ แต่ทำไมราคาจึงไม่เท่าเดิม ซึ่งวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมราคาเหล่านั้นของงานถึงได้แตกต่างกัน โดยราคาของ อินโฟกราฟิกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญๆ ดังนี้

เวลาในการทำก็มีผลกับการทำอินโฟกราฟิก

เวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีจำกัด ระยะเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ทั้งกับผู้ว่าจ้างและผู้ผลิตเอง อินโฟกราฟิกเป็นงานสร้างสรรค์และมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ยิ่งผู้ว่าจ้างมีเวลาให้น้อยเท่าไหร่ แน่นอนราคาย่อมสูงตามขึ้นไปด้วย เพราะผู้ผลิตต้องทำงานหนักขึ้น หรืออาจต้องใช้จำนวนคนในการผลิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทำงานออกมาได้เร็วทันกับความต้องการผู้ว่าจ้าง และยังต้องคงรักษาคุณภาพของงานไว้ให้ได้มาตรฐานอีกด้วย

ความยากง่ายในการทำผลงานก็เป็นเรื่องสำคัญ

ความยากง่ายของงาน อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ แน่นอนว่าอินโฟกราฟิกเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น เหมือนเป็นงานประดิษฐ์ชิ้นหนึ่ง หากผู้ว่าจ้างมีความต้องการชิ้นงานที่มีกระบวนการผลิตที่ยากและซับซ้อนมากเท่าไหร่ ราคาค่าผลิตก็ย่อมสูงตามอย่างแน่นอน

อินโฟกราฟิกมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

Infographic มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมเนื้อหา คิดสคริปต์ จนไปถึง นำภาพมาขยับ ตัดต่อ ใส่เสียง ซึ่งหากผู้ว่าจ้างมีขั้นตอนบางอย่างที่ทำไว้แล้ว เช่น มีเนื้อหา หรือเสียงพากย์ ก็จะเป็นตัวช่วยให้ทีมงานผู้ผลิตลดระยะเวลา และแรงงานในการผลิตได้บางส่วน ก็ย่อมทำให้ราคาค่าผลิตลดลงไปด้วย

จำนวนครั้งในการแก้ไขงานก็มีผลต่อราคาของ Infographic

ในการผลิตสื่ออย่าง Infographic นั้นย่อมมีการแก้ไขงานในแต่ละขั้นตอนเกิดขึ้น หากผู้ว่าจ้างต้องการแก้ไขงานกับผู้ผลิตเกินจำนวนที่ตกลงกัน หรือทำถึงขั้นตอนที่ 3 แล้วย้อนกลับไปแก้ไขขั้นตอนที่ 1 ใหม่ก็ส่งผลให้มีการทำงานซ้ำซ้อนขั้นตอนเดิมเกิดขึ้น จึงอาจส่งผลให้ราคาค่าผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย

เพลงประกอบและเสียงพากย์ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของงานอินโฟกราฟิก

เพลงประกอบเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของงาน Infographic ซึ่งหากผู้ว่าจ้างไม่ซีเรียสว่าต้องการเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ทางผู้ผลิตเองก็จะสามารถหาแหล่งของเพลงประกอบแบบฟรี เพื่อลดค่าแต่งเพลงลงไปได้ และหากชิ้นงานมีเสียงพากย์ ก็จะมีองค์ประกอบว่า ต้องการนักพากย์ที่มีชื่อเสียงไหม หรือต้องการเข้าไปควบคุมการพากย์เสียงในห้องอัดด้วยตัวเองรึเปล่า ถ้าหากไม่ ค่าผลิตก็ย่อมลดลงเช่นกัน

จากหลาย ๆ ข้อที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ Infographic นั้นมีราคาไม่เท่ากัน เพราะนอกจากเรื่องของการผลิตชิ้นงานแล้ว เรื่องของเวลา มีรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการคิดสคริปต์ การจัดเตรียมเนื้อหา รวมไปถึงการใช้เพลงประกอบ เสียงพากย์ต่าง ๆ ทุกอย่างล้วนมีผลต่อราคาของการรับทำ Infographic (อินโฟกราฟิก) ทั้งสิ้น

 

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: