ประเภทของการออกแบบโลโก้

Published

October 2, 2017

Share MEE

รับออกแบบ-Mr.Mee Studio-157

ประเภทของการออกแบบโลโก้

นักออกแบบมือใหม่หลายคนที่รับออกแบบโลโก้ อาจจะเคยสงสัยว่า การออกแบบโลโก้มีกันกี่ประเภทกี่รูปแบบกันนะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีการออกแบบโลโก้อยู่กี่ประเภท ซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบโลโก้ได้

ประเภทของการออกแบบโลโก้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆด้วยกันดังต่อไปนี้

1.Iconic หรือ Symbolic การออกแบบโลโก้แบบสัญลักษณ์หรือรูปภาพ

เป็นการออกแบบโลโก้ที่มีรูปแบบเฉพาะโดยเน้นที่สัญลักษณ์หรือรูปภาพเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนหรือเรียบง่าย จะเป็นรูปภาพที่สามารถดูออกได้ว่าสื่อสารถึงอะไรอย่างชัดเจนหรือจะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์แบบ Abstract ก็ตามแต่นักออกแบบจะออกแบบ โดยที่ไม่มีตัวอักษรหรือข้อความประกอบอยู่ในโลโก้นั้น โดยอาจจะมีการจัดวางตัวอักษรที่เป็นชื่อของแบรนด์สินค้า ธุรกิจประกอบอยู่ในโลโก้ด้วยแต่จะไม่ใช่ส่วนสำคัญ

โดยที่การออกแบบโลโก้ประเภทนี้ จุดเด่นอยู่ที่สามารถออกแบบให้รูปร่างสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นได้ง่าย สามารถสื่อสารความหมายความเป็นไปของแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้ง ครอบคลุมรูปแบบของประเภทองค์กรธุรกิจต่างๆได้หลากหลาย แต่ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่บางครั้งอาจเข้าใจยาก ซึ่งแนวทางการออกแบบโลโก้ในประเภทนี้ ควรออกแบบให้มีความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากเพื่อให้ผู้พบเห็นสามารถจดจำได้ง่าย

2.Logotype หรือ Wordmark การออกแบบโลโก้แบบตัวอักษร

เป็นการออกแบบโลโก้ที่มีรูปแบบเฉพาะโดยเน้นที่รูปแบบลักษณะของตัวอักษรเป็นสำคัญ โดยไม่มีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ใดๆเข้ามาประกอบในโลโก้ ซึ่งลักษณะตัวอักษรที่นำมาใช้นั้นควรเป็นตัวอักษรที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ควรออกแบบขึ้นมาใช้เฉพาะเจาะจงต่อแบรนด์ของเราเท่านั้น

โดยที่การออกแบบโลโก้ประเภทนี้มีข้อดีที่ชัดเจนคือเข้าใจได้ง่าย สื่อสารได้เกือบจะทันที แต่ก็อาจจะไม่ลึกซึ้งในความหมายเท่ากับการออกแบบโลโก้ประเภท Iconic/Symbolic ซึ่งมีข้อเสียคือมักออกแบบให้โดดเด่นได้ยาก ใช้งานกับชื่อองค์กรหรือแบรนด์ที่มีชื่อยาวได้ยาก

3.Combination Marks การออกแบบโลโก้แบบผสมผสาน

สุดท้ายการออกแบบโลโก้ประเภทนี้เป็นการออกแบบโดยนำเอาแบบ Iconic และ Logotype มาผสมผสานกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบ และนำเสนอความหมายได้ดี ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะและจดจำแบรนด์ของเราได้ง่ายมากขึ้น

โดยการออกแบบโลโก้ประเภทนี้ มีข้อดีที่ออกแบบให้โดดเด่นสวยงามได้ไม่ยาก สามารถแฝงความหมายลึกซึ้งได้อีกด้วย

นอกจากนี้เราก็มีแนวทางในการออกแบบโลโก้ที่ดีมาฝากกันด้วย ดังต่อไปนี้

แนวทางการออกแบบโลโก้ที่ดี

1.ออกแบบโลโก้ให้เรียบง่าย

โดยเด่นการออกแบบให้โลโก้มีจุดเด่นเพียง 1 – 2 จุด เนื่องจากการใส่รายละเอียดหรือจุดเด่นที่มากเกินไปจะทำให้จุดเด่นต่างๆแย่งความโดดเด่นกันเอง และทำให้จดจำยาก รวมถึงไม่ควรใช้สีในการออกแบบมากเกินไปด้วย

2.เมื่อย่อเล็กก็ยังต้องดูออก

บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ต้องมีการนำเอาโลโก้ไปใส่ไว้ในบางจุดที่ต้องย่อโลโก้ของเราให้อยู่ในขนาดเล็ก ซึ่งหากเราทำตามแนวทางในข้อแรกเอาไว้แล้วที่ออกแบบโลโก้ให้เรียบง่าย โลโก้ของเราก็มักจะยังดูออกเมื่อต้องถูกย่อจนเหลือขนาดเล็ก ซึ่งถ้าหากโลโก้ของเราออกแบบมาไม่ดี เมื่อถูกย่อก็มักจะดูแถบไม่ออกเลยว่าคือแบรนด์อะไร

3.ต้องสื่อสารความหมายและจดจำได้ง่าย

เนื่องจากทุกๆแบรนด์ย่อมมีเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้นโลโก้ที่ดีจึงต้องมีความหมายและสื่อสารความหมายเหล่านั้นไปสู่ผู้บริโภคให้ได้ และการสื่อสารความหมายเหล่านั้นควรทำให้เข้าใจง่ายและออกแบบให้จดจำได้ดี ง่ายและรวดเร็วโดยการเห็นเพียงไม่กี่ครั้ง ซึ่งถ้าหากสามารถออกแบบให้ผู้บริโภคเห็นโลโก้เพียงครั้งเดียวก็สามารถจดจำได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่

และทั้งหมดนี้ก็คือประเภทของการออกแบบโลโก้และแนวทางในการออกแบบโลโก้ที่ดีพอสังเขป โดยหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจรับออกแบบโลโก้ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: