รับออกแบบ-Mr.Mee Studio-146-01

จะรับออกแบบทั้งที คำศัพท์เหล่านี้ควรรู้เอาไว้ ใครที่กำลังเริ่มสนใจอยากลองทำงานออกแบบดู นอกจากใจที่รักในการสร้างสรรค์แล้ว ก็ควรรู้คำศัพท์หลายๆคำที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเอาไว้ด้วย เพื่อการสื่อสารกับโรงพิมพ์ ลูกค้า หรือเพื่อนนักออกแบบก็ตามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน