อินโฟกราฟิก-Mr.Mee Studio-031-01

ปัจจุบันรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เรามักจะเห็นกันได้จนชาชินตาในสื่อโซเชียล ก็คือ อินโฟกราฟิก แต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ อีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกต่อยอดมากจากอินโฟกราฟิก และมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลย ก็คือ “วิดีโออินโฟกราฟิก” ( Video Infographic ) ซึ่งเป็ยอีกหนึ่งทางเลือกของสื่อที่ช่วยเหลือด้านการตลาดในยุคดิจิตอลได้เป็นอย่างดี โดยบทความต่อไปนี้นำมาจากเว็บไซต์ Techinfographics.com ซึ่งจะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจถึงประโยชน์และมองเห็นทิศทางการใช้งานวิดีโออินโฟกราฟิกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก