สื่อการสอนมีข้อดีอย่างไร

Published

July 17, 2017

Share MEE

รับทำสื่อการสอน-169

สื่อการสอนมีข้อดีอย่างไร

ในปัจจุบันนั้นมีผู้รับทำสื่อการสอนมากมายเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยรูปแบบที่มีการรับทำสื่อการสอนก็มีหลากหลายด้วยอย่างเช่น สื่อวีดีโอ แอพพลิเคชั่น แอนิเมชั่น หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสื่อการสอนนั้นมีข้อดีอย่างไร ทำไมถึงเข้ามามีบทบาทในการสอนมากขึ้นเรื่อยๆ

1.ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน

สื่อการสอนนั้นช่วยเสริมสร้างบรรยากกาศภายในห้องเรียนและการเรียนให้ผ่อนคลายขึ้นได้ เนื่องจากรูปแบบของการสอนก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตามแต่รูปแบบของสื่อที่ถูกนำมาใช้รวมกับการสอน ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนการสอนได้มากขึ้น ไม่ซ้ำอยู่กับแค่การบรรยายของผู้สอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2.ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน

ด้วยรูปแบบของสื่อที่สามารถนำมาใช้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปได้ตามวิธีการนำเสนอ รวมถึงมีรูปแบบหลากหลายจึงสามารถกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

3.ช่วยให้ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมและสนุกสนานได้มากขึ้น

ด้วยรูปแบบที่มีหลากหลายของสื่อการสอน ร่วมถึงสื่อการสอนบางรูปแบบสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้อย่างเช่นแอพพลิเคชั่นหรือเกมที่นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้สนุกสนานกับการเรียนได้มากขึ้น

4.ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเข้าใจตรงกัน

เนื่องจากบางครั้งการบรรยายของผู้สอนเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่สามารถสื่อสารภาพหรือบางสิ่งบางอย่างออกมาได้เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกับสิ่งที่ผู้สอนต้องการ แต่สื่อการสอนสามารถเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ โดยสามารถนำเสนอภาพต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพต่างๆประกอบการบรรยายได้อย่างชัดเจน ช่วยให้เข้าใจตรงกับผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

5.ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากสื่อการสอนนั้นทั้งช่วยกระตุ้น สร้างความสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนาน รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในการเรียน ดังนั้นจึงทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่าเมื่อผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อร่วมกับการสอน การเรียนรู้ต่างๆย่อมต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

6.สามารถนำไปใช้กับการสอนในพื้นที่ห่างไกล

ในพื้นที่ห่างไกลที่บุคลากรครูไม่เพียงพอที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อทำการสอนได้ สื่อการสอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สื่อวิดีโอหรือวิดีโอสอนทางไกลสามาถเขามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้ ทำให้ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ได้ไม่แตกต่างจากคนในสังคมเมือง เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปด้วยในตัว

7.ประหยัดค่าใช้จ่าย

ถึงแม้ว่าความรู้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สื่อการสอนก็ยังคงเป็นสื่อที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่มากก็น้อย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในบางส่วน อย่างเช่นในสถานศึกษาที่มีบุคลากรไม่เพียงพอก็สามารถนำสื่อการสอนมาใช้ทดแทนชั่วคราวก่อนได้เช่นกัน

8.ช่วยแบ่งเบาภาระในการเตรียมเนื้อหาของผู้สอน

ในบางครั้งผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ได้จากสื่อการสอน อย่างสื่อการสอนแบบออนไลน์ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น  ช่วยให้แบ่งเบาระยะเวลาในการเตรียมการสอนและเนื้อหาเหล่านั้นลงได้

9.ผู้เรียนทบทวนความรู้เองได้ง่าย

จากการที่สื่อการสอนสามารถนำมาเปิดซ้ำได้ และไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้แต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นในบางครั้งหากสื่อการสอนเป็นสื่อแบบออนไลน์ก็สามารถทำให้ผู้เรียนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทบทวนบทเรียนต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย

โดยรวมแล้วสื่อการสอนมีข้อดีและประโยชน์อยู่มากมาย สามารถนำมาพลิกแพลงใช้ได้หลากหลาย ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงรูปแบบของสื่อก็มีให้เลือกใช้มากมาย ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนอีกด้วย ด้วยความนิยมในการใช้สื่อการสอนในปัจจุบันจึงทำมีบริษัทที่รับทำสื่อการสอนประเภทต่างๆมากขึ้นตามไปด้วย

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: