สื่อสำคัญยังไงกับองค์กร สิ่งที่ควรรู้ก่อนจ้างบริษัทรับผลิตสื่อ

Published

July 21, 2017

Share MEE

รับผลิตสื่อ-03

สื่อสำคัญยังไงกับองค์กร สิ่งที่ควรรู้ก่อนจ้างบริษัทรับผลิตสื่อ

เมื่อเราต้องการสื่อสารความคิดเรากับคนจำนวนมากๆ สิ่งหนึ่งที่สามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาได้คือ สื่อ (Media) ซึ่งมีหลายอย่างให้ได้เลือกใช้และมีบริษัทมากมายที่รับผลิตสื่อเหล่านั้น ซึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างสื่อที่น่าสนใจสำหรับการนำไปใช้กับการสื่อสารในองค์กร เนื่องจากปัจจุบันเวลาทำ ธุรกิจ หรือ SME ทุกคนทุกองค์กรย่อมมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทของเราเติบโต ก้าวหน้าขึ้น และแน่นอนหากบริษัทหรือองค์กรของเราเติบโตถึงจุดหนึ่งสิ่งที่ตามมาคือจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งจำนวนคนมากเท่าไหร่ เรายิ่งควบคุมแนวทาง วิสัยทัศน์หรือนโยบายต่าง ๆของพนักงานในบริษัทเราได้ยากยิ่งขึ้นเท่านั้น การจะให้แต่หัวหน้าแผนกคอยบอกหรือสื่อสารกับพนักงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นสื่อต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาได้

 

1.สื่อโปสเตอร์ (Poster) หนึ่งในสื่อที่ยังคงเป็นช่องทางสื่อสารที่น่าสนใจและสำคัญ

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นก็ตาม แต่โปสเตอร์ก็ยังคงเป็นสื่อหนึ่งที่น่านำมาใช้ในองค์กรเนื่องจาก สามารถนำไปติดตามจุดต่างๆในองค์กรหรือสำนักงานเพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นง่ายและชัดเจนช่วยให้ทราบถึงแนวทางการทำงานที่เราต้องการ นำทางคนในองค์กรของเรา พร้อมกับข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

 

2.อินโฟกราฟิก (Infographic) สื่อที่เกิดขึ้นมาเพื่อสื่อสารข้อมูล

หากสิ่งที่เราต้องการอบรมพนักงานมีเยอะหรือเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน อินโฟกราฟิกเป็นทางหนึ่งที่ช่วยทำให้การสื่อสารเรื่องยากๆ เข้าใจได้ง่ายและได้ดีขึ้น เนื่องจาก อินโฟกราฟิกเกิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่งช่วงหลัง อินโฟกราฟิก จะถูกได้ยินกันมากขึ้น ซึ่ง อินโฟกราฟิก เป็นการนำข้อมูล (Info) ที่มีเยอะมาสรุปย่อยให้เข้าใจง่ายและแปลงให้เป็นภาพกราฟิกต่างๆ (Graphic) ให้น่าอ่านและเข้าใจได้ง่ายมากกว่าข้อมูลธรรมดาๆทั่วไป อีกทั้งยังนำมาขยับเป็นสื่อเคลื่อนไหวผสมผสานกับรูปแบบอื่นเป็นสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกที่บอกเล่าข้อมูลและเคลื่อนไหวได้ ช่วยให้การเล่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีชีวิตชีวาสนุกสนาน ไม่ซ้ำซากและไม่น่าเบื่อ เหมาะสำหรับการนำไปเปิดในที่ประชุมหรืองานสัมมนาและทำให้พนักงานตั้งใจดูได้ทีละพร้อมๆกัน หรือจะเปิดภายในองค์กร สำนักงานก็ได้เช่นกัน

 

3.แอนิเมชั่น (Animation) หรือ โมชั่นกราฟิก (Motion graphic)

นอกจากสื่อในข้างต้นก็ยังมีสื่ออย่างแอนิเมชั่นหรือโมชั่นกราฟิกอยู่อีกที่จะช่วยอธิบายเรื่องราวต่าง ๆที่เข้าถึงและเข้าใจยาก หรือวิสัยทัศน์ นโยบายต่างๆ ขององค์กรให้ออกมาสนุกสนาน มีชีวิตชีวา น่าสนใจช่วยให้ซึมซับและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม เหมาะสำหรับการนำไปเปิดในที่ประชุมหรืองานสัมมนาและทำให้พนักงานตั้งใจดูได้ทีละพร้อมๆกัน หรือจะเปิดภายในองค์กร สำนักงานก็ได้เช่นกัน จะทำเป็นตอนเดียวๆ หรือเป็นชุดให้แต่ละตอนมีความยาวสั้นๆก็ได้เช่นกัน

 

4.VDO Content อีกหนึ่งสื่อเคลื่อนไหวที่ช่วยให้การสื่อสารมีความน่าสนใจมากขึ้น

ซึ่ง VDO content นั้นจะแตกต่างจากแอนิเมชั่นและโมชั่นกราฟิกตรงที่ VDO Content ไม่ได้จำกัดอยู่กับการเป็นเพียงภาพการ์ตูนหรือภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่อาจเป็นการใช้คนแสดง คนพูด ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเรื่องราวต่างๆที่องค์กรต้องการนั้นมีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่ง

 

5.แอพลิเคชั่น (Application) สื่อที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนั้นมือถือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันกับทุกคน ดังนั้นการสร้างแอพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อสื่อสารข้อมูล นโยบายต่างๆ สามารถให้พนักงานเข้าไปกดดูได้ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีความน่าสนใจเช่นกัน

 

ซึ่งสื่อเหล่านี้นอกจากจะเอาไว้ใช้ติดหรือเปิดตามสถานที่ต่าง ๆในองค์กรแล้ว ยังสามารถเอาไปใช้สำหรับอบรมพนักงาน เปิดในงานสัมมนา เปิดในองค์กรสำนักงาน ให้พนักงานได้เข้าใจได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันก็มีบริษัทมากมายที่รับผลิตสื่อเหล่านี้

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: