รับทำโฆษณา-Mr.Mee Studio-113-01

ปัจจุบันชีวิตประจำวันของเรานั้นแทบจะเห็นโฆษณากันอยู่เกือบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบนจอทีวี จอมือถือ หรือตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากสื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรที่ทำธุรกิจ เพราะการโฆษณามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจและทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ในตอนนี้ก็มีบริษัทที่รับทำโฆษณากันเยอะและหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเช่นกัน