หนังสือที่นักออกแบบควรอ่าน

Published

October 23, 2017

Share MEE

รับออกแบบ-Mr.Mee Studio-137-01

หนังสือที่นักออกแบบควรอ่าน

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับหนังสือดีๆที่นักออกแบบควรอ่านเพื่อนำไปพัฒนางานรับออกแบบให้ดียิ่งขึ้นไปมาฝากกัน

1.Thinkertoys (Michael Michalko)

รวบรวมเทคนิคที่จะช่วยในการระดมความคิดสร้างสรรค์งานของคุณ

 1. Design Basics (S. Pentak and A. Lauer)

หนังสือเล่มนี้จะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก 2 มิติ

3.The Creative Habit: Learn It and Use It for Life (Twyla Tharp with Mark Reiter)

ผู้เขียนได้รังสรรค์และอธิบายถึงวิธีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองในเรื่องความคิดสร้างสรรค์

4.Visual Notes for Architects and Designers (Norman Crowe and Paul Laseau)

เรียนรู้วิธีการร่างภาพให้สวยงามเหมือนสถาปนิกและฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ดีขึ้น

5.Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition (Kimberly Elam)

เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน

6.The Industrial Design Reader (Carma Gorman)

ความเป็นมาและต้นกำเนิดของการออกแบบอุตสาหกรรม

7.Design in the USA (Jeffrey Meikle)

ประวัติความเป็นมาและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการออกแบบในอเมริกา

8.History of Modern Design (David Raizman)

ประวิติความเป็นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่18 จน ถึง 20 ของการออกแบบกราฟิก การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบตกแต่ง

9.Design Studies: A Reader (Hazel Clark and David Brody)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอาประวัติศาสตร์ ทฤษฎี เอกลักษณ์ เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบเอาไว้

10.Design as Future-Making (Susan Yelavich and Barbara Adams)

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้คือการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ การออกแบบนั้นจะสามารถสร้างอนาคต ได้อย่างไร

 1. Product Design (Rodgers and Milton)

การพูดถึงเกี่ยวกับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ว่าต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงลงมือทำ

 1. The Design Process (Karl Aspelund)

หนังสือเล่มนี้มีการอธิบายทุกขั้นตอนของการทำงานออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

 1. Toward a New Interior: An Anthology of Interior Design Theory (Lois Weinthal)

ว่าด้วยเรื่องการออกแบบภายในที่เล่าผ่านมุมมองของภาพยนต์อย่างน่าสนใจ

 1. Graphic Design: Now in Production (Ian Albinson and Rob Giampietro)

รวบรวมเอาเรื่องการออกแบบกราฟิกในยุคปัจจุบันเอาไว้

 1. The New Basics (Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips)

การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการจัดองค์ประกอบของงาน

 1. Thoughts on Design (Paul Rand)

มุมมองของการออกแบบจากนักออกแบบชื่อดัง Paul Rand

 1. Tibor Kalman: Perverse Optimist (Peter Hall and Michael Bierut)

หนังสือว่าด้วยงานออกแบบของนักออกแบบนามว่า Tibor Kalman

 1. Design as Art (Bruno Munari)

รวบรวมงานออกแบบจากสุดยอดนักออกแบบแห่งศตวรรตที่ 20

 1. Thinking With Type (Ellen Lupton)

หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการออกแบบตัวอักษร

 1. The Visual Display of Quantitative Information (Edward Tufte)

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายงานออกแบบกราฟิก 250 ชิ้น ว่าเหตุใดมันถึงดีหรือไม่ดี

 1. Drawing is Thinking (Milton Glaser)

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายงานวาดที่ไม่มีตัวอักษรประกอบเลยว่ามันมีวิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพอย่างไร

 1. Graphic Design: A Concise History (Richard Hollis)

หนังสือที่อธิบายประวัติศาสตร์ของการออกแบบกราฟิกผ่านภาพวาดที่สวยงามเหมาะแก่การมีติดไว้อ่านเอามากๆ

 1. Type and Image: The Language of Graphic Design Paperback (Philip B. Meggs)

ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบกราฟิกว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่คนเราใช้สื่อสารกัน ซึ่งเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 1. Meggs’ History of Graphic Design (Philip B. Meggs, Alston W. Purvis)

หนังสือที่จะพาคุณไปสำรวจประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟิก พร้อมกับภาพประกอบมากมายที่ช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 1. Anatomy of Design: Uncovering the Influences and Inspiration in Modern Graphic Design (Steven Heller and Mirko Ilic)

หนังสือที่จะแกะเอาทุกซอกทุกมุมของโปรเจคงานออกแบบกราฟิก 50 ชิ้น ว่าเป็นอย่างไร อะไรที่ส่งอิทธิพลต่องานเหล่านั้น

 1. The Design of Everyday Things (Don Norman)

ว่าด้วยเรื่องแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้คนเรานำมาใช้จริงได้

 1. Change by Design (Tim Brown)

วิธีการกรั่นกรองนำเอาแรงบันดาลใจมาเปลี่ยนเป็นงานนวัตกรรม

 1. Designing for Growth (Jeanne Liedtke)

หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบที่มีชุดคำถามและแบบฝึกหัดมาให้คุณด้วยเพื่อการฝึกฝน

 1. Next Generation Business Strategies for the Base of the Pyramid (Ted London and Stu Hart)

หนังสือว่าด้วยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โลกต้องการอย่างไรและมีการพูดถึงเหตุและผลทางธุรกิจด้วย

และนี้ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจที่นักออกแบบควรอ่านเพื่อนำไปพัฒนางานรับออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : https://www.fastcodesign.com

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

  Reach Mee: