รับทำแอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-044-01

ในการวิจารณ์งานภาพยนตร์แอนิเมชั่นนั้น หากว่าเราเป็นผู้ที่รับทำแอนิเมชั่นที่มีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีต่างๆ กระบวนการผลิต หรือเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การศึกษาหรือวิเคราะห์ รวมถึงการวิจารณ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนั้นมีความถูกต้อง ชัดเจนแม่นยำ มากยิ่งขึ้น แต่ในวันนี้เราจะมาดูองค์ประกอบหรือปัจจัยพื้นฐานในการวิจารณ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นว่ามีอะไรบ้าง