อบรมพนักงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Published

November 1, 2017

Share MEE

อินโฟกราฟิก-Mr.Mee Studio-004-01

อบรมพนักงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมพนักงานนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเลยหากพนักงานไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง วันนี้เราจึงมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอบรมพนักงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมาฝากกัน ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถนำเอาอินโฟกราฟิกหรือสื่ออื่นๆเข้ามาใช้ร่วมกับการอบรมพนักงานให้เกิดความรวดเร็วเข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพได้ด้วย

โดยคำแนะนำต่อไปนี้ จะช่วยให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สามารถนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงที่พนักงานจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม

ต้องคอยวิเคราะห์ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่พนักงานยังขาดหรือเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อจะได้ให้พนักงานสามารถนำเรื่องที่ถูกฝึกอบรมไปปรับใช้แก้ปัญหาและเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดได้จริง ซึ่งถ้าหากเรามัวแต่ไปจัดอบรมในเรื่องที่พนักงานไม่ขาดไม่ได้อยากรู้และไม่มีปัญหา พนักงานอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ตนไม่ต้องนำไปใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกัน ก็จะทำให้การอบรมนั้นขาดประโยชน์ไป

2.ให้ข้อมูลเสริมว่าสิ่งที่อบรมนั้นสำคัญอย่างไร

การบอกพนักงานถึงสิ่งที่อบรมหรือการเพิ่มทักษะความสามารถของพวกเขานั้นสำคัญอย่างไร และบอกให้เห็นถึงวิธีการเชื่อมโย่งความเกี่ยวเนื่องของสิ่งเหล่านั้นกับการที่พนักงานทุ่มเทเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

3.ควรออกแบบให้การอบรมมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้

หากการอบรมของเราไม่สามารถวัดผลได้ เราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าการอบรมของเรานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงจะไม่สามารถนำเอาข้อบกพร่องมาปรับปรุงในการฝึกอบรมครั้งต่อๆไปได้ ส่วนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้การอบรมของเราไม่ไขว้เขวไปและจะได้เป็นการบอกให้พนักงานได้รู้ด้วยว่าเรากำลังจะมีการอบรมเรื่องอะไรกัน

4.ให้พนักงานประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม

เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมได้อย่างดีที่สุดการให้พวกเขาเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาก่อน จะยิ่งช่วยให้การอบรมเป็นไปได้ด้วยดีมากขึ้น และทางผู้จัดอบรมเองก็จะได้จัดข้อมูลต่างๆให้ได้มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วย และสุดท้ายหลังจากการอบรมจบไปก็ควรให้พวกเขาประเมินตนเองด้วย เพื่อนำมาใช้รวมกับการวัดผลการฝึกอบรมและประเมินการอบรมได้ดีและตรงมากขึ้น

5.การพูดคุยระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน

การที่หัวหน้างานพูดคุยกับพนักงานถึงสิ่งที่คาดหวังและหัวใจสำคัญของการฝึกอบรมคือการนำมาประยุกต์ใช้กับงานของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม การอธิบายจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทของตน และแสดงพฤติกรรมตามที่คาดหวังอย่างเหมาะสม

6.ให้หัวหน้างานหรือผู้จัดอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย

เนื่องจากการแบบอย่างที่ดีก็เหมือนการแสดงให้พนักงานเห็นถึงการเรียนรู้ แสดงผลการพัฒนาต่างๆและวิธีการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์

8.ให้รางวัลแก่พนักงานที่สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้

การให้รางวัลเป็นสิ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมได้มากขึ้น และจะได้พยายามปรับตัวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

9.ประยุกต์ใช้สื่อต่างๆมาร่วมในการอบรม

ตัวอย่างเช่นอินโฟกราฟิกนั้นสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการอบรมให้มีประสิทธิภาพและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของอินโฟกราฟิกนั้นช่วยให้เราสามารถอธิบายข้อมูลสาระจำนวนมาผ่านภาพกราฟิกที่สวยงามเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อและช่วยตรึงผู้ชมให้อยู่ร่วมกับเราได้เป็นอย่างดีนั้นเอง ซึ่งนอกจากอินโฟกราฟิกเราก็ยังสามารถใช้สื่ออื่นๆได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ ภาพนิ่ง ภาพประกอบต่างๆหรือกิจกรรมสนุกๆก็ได้

และนี่ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการอบรมพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญอย่าลืมประยุกต์ใช้สื่อต่างๆตัวอย่างเช่นอินโฟกราฟิก เพื่อให้การอบรมไม่น่าเบื่อและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : https://th.jobsdb.com

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: