ออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Published

August 3, 2017

Share MEE

อินโฟกราฟิก-Mr.Mee Studio-010-01

ออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อินโฟกราฟิกในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียล โปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์หรือสื่อโทรทัศน์ เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลโดยใช้การออกแบบกราฟิกและภาพการ์ตูนมาช่วยให้เข้าใจง่ายได้เป็นอย่างดี เราสามารถพูดได้ว่า อินโฟกราฟิก มีขอบเขตน้อยหรือไม่ค่อยมีขีดจำกัดในการเล่าข้อมูลต่างๆ ผ่านภาพ การใช้กราฟิกและภาพการ์ตูนเข้ามาช่วยเพิ่มความสวยงามแก่ข้อมูลต่าง ๆ ทำให้ข้อมูลน่าประทับใจมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้

1.ควรมีหัวข้อเรื่องราวที่จะสื่อสารเพียงหัวข้อเดียว

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงในการสร้างสรรค์ คือเรื่องราว หัวข้อหลักที่จะใช้ในการสื่อสาร เนื่องจาก อินโฟกราฟิก เป็นการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ดังนั้นการที่จะสื่อสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพได้นั้นควรพยายามบอกเล่าข้อมูลเพียงเรื่องเดียวหรือตอบคำถามเดียว จะทำให้งานชัดเจนกว่าการเล่าข้อมูลหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ซึ่งมันช่วยกำจัดความยุ่งยากสำหรับผู้ชมและช่วยให้ผู้ชมมีสมาธิกับเรื่องที่เล่าได้ดีมากกว่า

2.ออกแบบให้เข้าใจง่าย

ตั้งแต่เริ่มการออกแบบข้อมูลของเรา เราต้องแน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นที่จัดเตรียมและย่อยข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไม่อัดแน่นมากจนเกินไป หากเป็นข้อมูลที่ดูซับซ้อนควรสรุปจัดการข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกยุ่งยาก แล้วจึงออกแบบสร้างสรรค์ให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเหล่านั้นเล่าเรื่องผ่านภาพการ์ตูนหรือภาพกราฟิกแทนที่จะอธิบายด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว

3.ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

การสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกต้องคำนึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราเลือกไว้เป็นสำคัญ การออกแบบภาพกราฟิกและการ์ตูนต่างๆ ต้องไม่ทำเกินขอบเขตของหัวข้อที่กำหนดไว้ เนื่องจากหากออกแบบเกินขอบเขตนั้นจะเป็นการทำลายข้อมูลที่จำเป็น  โดยเราควรต้องแน่ใจว่าการออกแบบของเราเน้นที่ข้อมูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่ต้องการสื่อสารอย่างพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป

4.ให้ภาพและกราฟิกเป็นพระเอกในการเล่าเรื่อง

อินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพนั้นควรสามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพการ์ตูนหรือกราฟิกได้โดยพึ่งพาอาศัยตัวหนังสือให้น้อย โดยภาพการ์ตูนหรือกราฟิกเหล่านั้นควรถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน

5.ใช้สีให้ดึงดูดความสนใจก็สำคัญ

การใช้สีเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานออกแบบควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาเรื่องทฤษฎีการใช้สีไว้ด้วย ใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อของเราว่าเราจะออกแบบ อินโฟกราฟิก นั้นให้ใครชม เช่นหากผู้อ่านค่อนข้างมีอายุ อาจไม่จำเป็นต้องทำให้งานของเรามีสีสันมากเกินไป แต่บางครั้งงานบางชิ้นก็ต้องการมีสีสันที่มากเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเช่นกัน

6.ใช้คำพูดที่กระชับ

การออกแบบภาพกราฟิกและคำต่างๆที่ใช้ในการนำเสนอ จำเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้นกระชับตรงกับจุดหมายที่ต้องการนำเสนอ อาจใช้ข้อความสั้นๆ มาใช้ร่วมกับภาพแทนที่จะใช้ข้อความเต็ม หรือควรใช้ตัวหนังสือและคำอธิบายที่สั้นแต่อ่านเข้าใจง่าย อาจจะลองให้คนรอบข้างลองอ่านดูว่าอ่านแล้วเข้าใจหรือไม่

7.ตรวจสอบข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลขต่างๆ

ท้ายที่สุดการตรวจสอบเช็คข้อมูล คำถูกผิด ตัวเลข ตัวสะกดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่เป็นรอบสุดท้าย เนื่องจากเรื่องของข้อมูลที่สื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จึงค่อยนำไปเผยแพร่ ด้วยวิธีนี้จะทำให้อินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สรุปสุดท้ายการออกแบบสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิกให้ดีมีประสิทธิภาพนั้น เรื่องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลควรเล่าให้สั้นและกระชับ ควรเล่าเรื่องด้วยภาพกราฟิกหรือภาพการ์ตูนต่างๆให้ได้ และต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: