อินโฟกราฟิก-Mr.Mee Studio-010-01

อินโฟกราฟิกในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียล โปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์หรือสื่อโทรทัศน์ เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลโดยใช้การออกแบบกราฟิกและภาพการ์ตูนมาช่วยให้เข้าใจง่ายได้เป็นอย่างดี เราสามารถพูดได้ว่า อินโฟกราฟิก มีขอบเขตน้อยหรือไม่ค่อยมีขีดจำกัดในการเล่าข้อมูลต่างๆ ผ่านภาพ การใช้กราฟิกและภาพการ์ตูนเข้ามาช่วยเพิ่มความสวยงามแก่ข้อมูลต่าง ๆ ทำให้ข้อมูลน่าประทับใจมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้