อินโฟกราฟิก-Mr.Mee Studio-189-01

วิธีบอกเล่าผ่านภาพที่เราจะหยิบมาใช้มีหลายประเภท เราสามารถลองใช้ตามความเหมาะสมกับงานที่เราทำอยู่ได้หลากหลาย โดยที่อินโฟกราฟิกนั้นเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพรูปแบบหนึ่งที่เป็นการย่อยเรื่องยากๆ