รับทำแอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-76

คนที่สนใจและกำลังเริ่มอยากจะรับทำแอนิเมชั่น วันนี้เรา ขอนำเสนอเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานแอนิเมชั่นว่ามีอะไรกันบ้าง เพื่อให้คนที่สนใจได้สำรวจตัวเองได้ว่าอยากไปทำแอนิเมชั่นในตำแหน่งหน้าที่อะไร หน้าที่ไหนดูเหมาะสมกับเรากันบ้าง โดยเราจะแบ่งตำแหน่งหน้าที่การทำงานต่างๆออกตามช่วงกระบวนการทำงานดังต่อไปนี้