รับออกแบบ-Mr.Mee Studio-017-03

วันนี้เราจะมาต่อกันที่บทความดีๆเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรับออกแบบ Print Ads ให้น่าสนใจได้ในพาร์ทที่ 3 ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายกัน โดยมีแนวทางเพิ่มเติมดังนี้