เพราะเหตุใดคนจึงจำ Infographic ได้ดี

Published

August 8, 2017

Share MEE

infographic-Mr.Mee Studio-22

เพราะเหตุใดคนจึงจำ Infographic ได้ดี

คนที่ทำ Infographic หรือผู้ชมผู้อ่าน Infographic หลายๆคนอาจเคยสงสัยว่า เพราะเหตุใดคนเราจึงมีแนวโน้มที่จะจดจำ Infographic หรือ Visual content ได้ดีมากกว่าข้อมูลที่มีแต่ตัวอักษร

เหตุผลที่คนเราจดจำ Infographic ได้ดี

1.ข้อมูลที่ถูกประมวลผลโดยสมองของเราปกติแล้ว 90% เป็นข้อมูล “รูปภาพ”

2.สมองของเราสามารถประมวลผลข้อมูลรูปภาพได้เร็วมากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษร

3.ปกติคนกว่า 40% โดยทั่วไปแล้วจะตอบสนองต่อรูปภาพได้ดีกว่าข้อมูลตัวหนังสือ

4.มีผลวิจัยของ Wharton School of Business ที่ออกมารับรองว่าการนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบจะช่วยโน้มน้าวลูกค้าได้ดีมากขึ้นถึง 67% เลยทีเดียว เนื่องจากภาษาภาพจะช่วยการเรื่องการรับรู้ของผู้ชมได้มากกว่านั้นเอง

5.สมองของเราจะจดจำจากการอ่านได้เพียง 20% จดจำจากการได้ยินเพียง 10% แต่กลับกันสิ่งที่เราได้เห็นและลงมือทำจะช่วยให้สมองของเราจดจำได้ดีกว่า 80% เลยทีเดียว

และจากข้อดีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้คนสามารถจดจำ Infographic ได้ดี และสำหรับการใช้ Infographic ก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าการนำเสนอข้อมูลต่างๆด้วย Infographic มีแนวโน้มว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกอ่านมากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรมากถึง 30 เท่า ซึ่งหมายถึงหากแบรนด์สินค้าหรือบริการที่มีการใช้ Infographic ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสทางการตลาดที่ดีมากขึ้นนั้นเอง รวมถึงเว็บไซต์ที่มีการใช้ Infographic ก็จะช่วยให้มีอัตราการเติบโตของทราฟฟิกดีกว่าเว็บไซต์ที่ไม่ใช้มากถึง 12% เลยทีเดียว

ซึ่งการจะทำ Infographic ให้ออกมาดีนั้นต้องอย่าลืมที่จะคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ด้วย

1.ควรมีหัวข้อเรื่องราวที่จะสื่อสารเพียงหัวข้อเดียว

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงในการสร้างสรรค์ คือเรื่องราว หัวข้อหลักที่จะใช้ในการสื่อสาร เนื่องจาก Infographic เป็นการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ควรพยายามบอกเล่าข้อมูลเพียงเรื่องเดียวหรือตอบคำถามเดียว จะทำให้งานชัดเจนกว่าการเล่าข้อมูลหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

2.ออกแบบให้เข้าใจง่าย

ตั้งแต่เริ่มการออกแบบข้อมูลของเรา เราต้องแน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นที่จัดเตรียมและย่อยข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไม่อัดแน่นมากจนเกินไป หากเป็นข้อมูลที่ดูซับซ้อนควรสรุปจัดการข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกยุ่งยาก แล้วจึงออกแบบสร้างสรรค์ให้ข้อมูลที่เหล่านั้นเล่าเรื่องผ่านภาพประกอบแทนที่จะอธิบายด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว

3.ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

การสร้างสรรค์ Infographic ต้องคำนึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราเลือกไว้เป็นสำคัญ การออกแบบภาพประกอบต่างๆ ต้องไม่ทำเกินขอบเขตของหัวข้อที่กำหนดไว้ เนื่องจากหากออกแบบเกินขอบเขตนั้นจะเป็นการทำลายข้อมูลที่จำเป็น

4.ให้ภาพและกราฟิกเป็นพระเอกในการเล่าเรื่อง

Infographic ที่มีประสิทธิภาพนั้นควรสามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพประกอบได้โดยพึ่งพาอาศัยตัวหนังสือให้น้อย

5.ใช้สีให้ดึงดูดความสนใจก็สำคัญ

การใช้สีเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานออกแบบควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาเรื่องทฤษฎีการใช้สีไว้ให้ดีด้วย ใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อของเราว่าเราจะออกแบบหัวข้อนั้นให้ใครชม

6.ใช้คำพูดที่กระชับ

คำต่างๆที่ใช้ในการนำเสนอ จำเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้นกระชับตรงกับจุดหมายที่ต้องการนำเสนอ อาจใช้ข้อความสั้นๆ มาใช้ร่วมกับภาพแทนที่จะใช้ข้อความเต็มๆ อาจจะลองให้คนรอบข้างลองอ่านดูว่าอ่านแล้วเข้าใจหรือไม่

7.ตรวจสอบข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลขต่างๆ

ท้ายที่สุดการตรวจสอบเช็คข้อมูล คำถูกผิด ตัวเลข ตัวสะกดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่เป็นรอบสุดท้ายก่อนนำไปเผยแพร่

สุดท้ายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถจดจำ Infographic ได้ดีนั่นก็เพราะว่าคนเราจดจำข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้ดีมากกว่าตัวอักษรนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://thumbsup.in.th/2014/09/power-of-visual-content-infographic

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: