รับทำแอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-052-02

มาต่อกันกับแอนิเมชั่นน่าดูที่ถูกสร้างมาจากเกมส์กันว่าจะมีเรื่องอะไรกันอีกบ้างที่น่าสนใจ