แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-056-01

ในแอนิเมชั่นทุกเรื่องมักมีตัวละครอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวละครสำคัญหรือตัวละครรองต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาช่วยกันดำเนินเติมเต็มเรื่องราวให้มีทั้งความสนุกสนาน สุข เสร้า ตื่นเต้น ไปตามเรื่องราวที่เหล่าตัวละครจะต้องเผชิญ ซึ่งแอนิเมชั่นเรื่องนั้นๆจะออกมาดีและสนุกหรือไม่ หลายครั้งหลายคราวก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่ดำเนินเรื่องราวนั้นด้วย วันนี้เราจึงจะพาไปดูกันว่าในแอนิเมชั่นหนึ่งเรื่องนั้นมักมีตัวละครใดกันบ้าง