รับออกแบบ-Mr.Mee Studio-133-01

วันนี้เราจะมาดูกันว่าปกตินั้นมีการรับออกแบบกันอยู่กี่ประเภทอะไรบ้าง โดยการออกแบบนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 ประเภท ดังต่อไปนี้