รับออกแบบ-Mr.Mee Studio-148-01

ปกติแล้วสายอาชีพแต่ละสายก็จะมีคำศัพท์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางของแต่ละสายอาชีพอยู่ สำหรับการรับออกแบบก็เช่นกันมีคำศัพท์เฉพาะทางอยู่มากมาย โดยที่มีอยู่หลายคำที่มีความคล้ายคลึงกันจนบางทีอาจทำให้เกิดความสับสนในการใช้ได้ วันนี้เราจึงจะมาดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่มักทำให้เกิดความสับสนและจะได้มาดูกันว่าคำศัพท์เหล่านั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง