20 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนลงโฆษณาบน Facebook

Published

September 26, 2017

Share MEE

รับทำโฆษณา-Mr.Mee Studio-184-01

20 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนลงโฆษณาบน Facebook

การทำโฆษณาบน Facebook มีคำศัพท์เฉพาะทางอยู่หลายคำเหมือนกับการรับทำโฆษณาแนวอื่นๆ วันนี้เราจึงมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนลงโฆษณาบน Facebook มาฝากกัน

1.Boost post

คือรูปแบบการทำโฆษณารูปแบบหนึ่งใน Facebook ซึ่งช่วยให้โพสของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือจากผู้ติดตามของเพจเราได้ โดยสามารถกำหนดลักษณะของผู้ที่จะเห็นโพสนั้นๆได้อีกด้วยและการ Boost post จะช่วยให้โพสมี Engagement ที่สูงขึ้น ซึ่งหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าการลงโฆษณาใน Facebook ก็คือการ Boost post แต่จริงๆแล้ว การ Boost post นั้นต้องมีการจ่ายเงินให้กับทาง facebook เพื่อ Boost post ด้วย

2.Engagement

คือการที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดความผูกผันกับแบรนด์ แต่ถ้าพูดในบริบทของการทำโฆษณาบน Facebook แล้วคำว่า Engagement คือการกระทำทุกอย่างของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงกลุ่มคนที่เห็นโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Like, Share, Comment ที่เกิดขึ้นกับตัวโพส

3.Ads Manager

เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการสร้างและบริหารจัดการโฆษณาบน Facebook

4.Power editor

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างและบริหารจัดการโฆษณาบน Facebook เช่นเดียวกับ Ads Manager แต่จะเสริมมาด้วย Features ที่ช่วยให้ทำงานโฆษณาสเกลใหญ่ๆได้สะดวกขึ้น มักจะใช้กันในเอเจนซี่และบริษัทที่ต้องทำโฆษณาปริมาณมากๆ

5.Reach

จำนวนคนที่เห็นโฆษณาหรือโพสของเรา

6.Paid Reach

คือจำนวนคนที่เห็นโฆษณาหรือโพสที่เรากดจ่ายเงินเอาไว้

7.Organic Reach

คือจำนวนคนที่เห็นโฆษณาหรือโพสของเรา โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงิน เป็นการเข้าถึงแบบธรรมชาติ

8.Carousel

หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Multi product Ads เป็นโฆษณารูปแบบที่จะรวมเอารูปภาพหลายๆภาพมาไว้ในโฆษณาชิ้นเดียวกัน และผู้ใช้สามารถเลื่อนเพื่อดูภาพถัดไปได้

9.Landing page

คือหน้าเพจหรือหน้าเว็บที่จะโพล่ขึ้นมาหลังจากผู้ใช้คลิกที่โฆษณา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคลิกที่โฆษณาแล้วไปยังที่หน้าไหน หน้านั้นก็ถือว่าเป็น Landing page

10.Impression

จำนวนครั้งทั้งหมดที่โฆษณาถูกโหลดขึ้นมาแสดง ตรงนี้จะแตกต่างกับ Reach โดยที่ Impression ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ Reach เพราะหนึ่งคนสามารถเห็นโฆษณาได้หลายครั้ง

11.Clicks (All)

จำนวนการคลิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการคลิกที่ส่วนใดของโฆษณาก็ตามจะนับเป็นคลิกทั้งหมด กดไลค์ก็ถือว่าเป็นคลิกเช่นกัน

12.Link Clicks

จำนวนการคลิกจากโฆษณาที่นำพาผู้ใช้ออกจาก Facebook ไปยังเว็บไซต์ภายนอก Link Clicks จะแตกต่างจาก Clicks (All) คือนับเฉพาะคลิกที่นำพาผู้ใช้ไปยังหน้า Landing page อื่นๆที่อยู่นอก Facebook เท่านั้น ไม่ได้นับรวม Click ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

13.CTR(All)

คือจำนวน Clicks (All) ทั้งหมดหารด้วยจำนวน Impression ทั้งหมด ยิ่ง CTR มีค่าเยอะยิ่งแสดงว่าโฆษณาสามารถดึงดูดให้ผู้ใช้คลิกได้มากมี Engagement สูง ถ้า CTR มีค่าน้อยแสดงว่าโฆษณาอาจจะยังไม่โดนใจหรือยังไม่ดึงดูดมากพอที่ผู้ใช้จะคลิก จึงส่งผลให้มี Engagement ต่ำ

14.CTR(Link)

คล้ายคลึงกับ CTR(All) แต่จะนำเอาเฉพาะ Link Clicks มาคำนวนแทน Clicks (All)

15.Relevance Score

คือคะแนนที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายด้วยตัวเลข 1-10 คะแนน Relevance Score จะวัดจากการตอบสนองของผู้ใช้ที่มีกับตัวโฆษณา ถ้าผู้ใช้เห็นโฆษณาแล้วมีการตอบสนองหรือมี Feedback ที่ดีกับโฆษณาเช่น มีคนกดไลค์เยอะ มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะ มีการแชร์โฆษณาต่อไปเยอะ แบบนี้คะแนน Relevance Score ก็จะสูง ในทางกลับกันถ้า Feedback ไม่ดีก็จะทำให้ Relevance Score ต่ำ ถ้าคะแนนต่ำอาจจะหมายความว่าโฆษณาไม่น่าสนใจหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

16.Frequency

จำนวนครั้งทั้งหมดที่ผู้ใช้เห็นโฆษณาของเรา เช่นเห็นโฆษณาครั้งแรกตอน 9 โมงเช้าหลังจากนั้นผู้ใช้คนเดิมเห็นโฆษณาอีกครั้งตอนบ่าย 2 และมาเห็นอีกครั้งตอน 3 ทุ่มในกรณีนี้ Frequency จะเท่ากับ 3 คือเห็นโฆษณาทั้งหมด 3 ครั้ง ในการคิด Frequency ของ Facebook จะนำเอา Impression มาหารด้วย Reach

17.CPM

คือ ราคาต่อการแสดงโฆษณา 1 พันครั้ง

18.CPC (All)

คือ ราคาต่อการคลิกที่โฆษณา 1 ครั้ง

19.CPC (Link)

คือ ราคาต่อการคลิกที่โฆษณาไปหน้า Landing page 1 ครั้ง

20.Budget

งบประมาณสำหรับลงโฆษณา

และนี้ก็คือคำศัพท์ที่น่าสนใจก่อนการรับทำโฆษณาบน facebook

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : http://hooktalk.com/

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: