Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

Published

August 31, 2017

Share MEE

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-00

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

วันนี้ Mr. Mee studio จะมานำเสนอหนึ่งในวิธีเพิ่มความเร็วในการทำงานโมชั่นกราฟิก หรือแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของคุณสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Adobe aftereffect ทุกท่าน นั่นก็คือเครื่องมือ Expressions นั่นเอง

Expressions หากพูดง่ายๆก็คือการเขียนโค๊ดคำสั่งควบคุมใน AE นั่นเอง ซึ่งจะมีทั้งแบบง่ายมากไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อน หลายคนที่ทำงานกราฟิกจะค่อนข้างกลัวกับการเขียนโค๊ดมาก เนื่องมาจากคิดว่าจะต้องเจอกับตัวเลขแบบมหาศาล หรือซับซ้อนจนไม่เข้าใจแค่คิดก็ถอดใจแล้ว บทความต่อไปนี้จะนำเสนอ Expessions พื้นฐานเหมาะสำหรับมือใหม่ทุกท่าน ขอเพียงคุณเปิดใจลองเรียนรู้ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับมัน

เริ่มกันที่วิธีกดสร้างหรือลบ Expression ใน AE

สำหรับ window กดปุ่ม ALT+คลิกซ้าย บนปุ่มสร้างคีย์เฟรม สำหรับ mac กดปุ่ม OPTION+คลิกซ้าย

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-01

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

ดังภาพจะเกิดจากการเปิด Rotation ใน Shape layer แล้วกด ALT+คลิกซ้าย บนปุ่มสร้างคีย์เฟรมเพื่อเปิด expression หากถูกต้องจะได้ดังภาพ

คำสั่งที่น่าใช้ใน Expression

Value

คือค่าตัวเลขที่ถูกใส่ลงไปในเวลาเราใช้ขยับ position หรือ rotation ในงาน ทั้งนี้ยังรวมค่าตัวเลขอื่นๆด้วย เราจะเรียกค่าตัวเลขแต่ละลำดับเริ่มจาก value[0], value[1], value[2], value[…] ดังภาพ

 

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-02เราสามารถเปลี่ยนค่าตัวเลข โดยการใส่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์บวก(+) ลบ(-) คูณ(*) หาร(/) ได้ เช่น

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-03

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

จะเห็นได้ว่าเราใส่คูณ2เข้าไปหลัง value[1]สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ค่าตัวเลขจากตอนแรกที่เป็น 540 ถูกคุณ2 ขึ้นมาเป็น 1080 ดังภาพ

Layer Index

เป็นชื่อ number ตรงส่วนเครื่องหมาย #

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-04

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

ตัวอย่างวิธีการนำมาใช้ เช่น เราสร้าง Shape layer ขึ้นมาและเขียนให้หลังจากนี้ในทุก shape layer ที่ถูก Duplicate ขึ้นมาจะต้องห่างจากตัวแรก +300

เริ่มทำได้โดยการสร้าง Shape layer ขึ้นมาหนึ่งอัน หลังจากนั้นทำการDuplicate layer (Ctrl+D)เพื่อให้ได้ Shape layer ที่ซ้อนกันดังภาพด้านบน

หลังจากนั้นให้เราทำการกด expression ให้กับ position ทำการใส่ value[0],value[1] เหมือนที่สอนในบท value เพียงแต่คราวนี้เราจะใส่การแทนค่า value[0] ด้วย x แทน สิ่งที่ตามมาก็คือ เราต้องกำหนดค่า x ด้วยว่าคืออะไร โดยเราจะให้ x เป็นค่า position ของ layer แรกโดยใช้วิธีการลิงค์ ดังภาพ

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-05

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

หลังจากนั้นเราจะใส่ +300; เพื่อให้ position มีการเลื่อนขึ้นมา 300 ผลลัพธ์จะได้ดังภาพ

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-06

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

หลังจากนั้นจะทำการเปลี่ยนชื่อลิงค์ โดยเปลี่ยนเป็น index+1 หลังจากนั้นทุก layer ที่ถูก duplicate ขึ้นมาจะมีค่า+300 ของตัวก่อนหน้าไปเรื่อยๆ

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-07

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

Time

ค่าอัตราส่วนของเวลาต่อหนึ่งเฟรม นิยมใช้เพื่อให้ layer มีการขยับต่อไปเรื่อยๆตามเวลาแบบไม่มีกำหนด โดยสามารถใช้ร่วมกับเครื่องหมายพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้ (+, - , / , & *) เช่น การกำหนดให้ shape layer มีการหมุนไปเรื่อยๆ ดังภาพ

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-08

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

valueAtTime()

ใช้กำหนดการแสดงผลโดยใช้ตัวเลขควบคุม โดยจะเป็น valueAtTime(ตัวเลข) เช่น

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-09

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

จะเป็นการให้ layer นี้แสดงผลค้างไว้ที่ 0.5 วินาทีตลอดเวลา หรือ

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-10

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

จะเป็นการทำให้ layer มีการแสดงผลของ scale ช้าลง 0.5 วินาที หรือ

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-11

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

การลิงค์ให้เกิดการแสดงผลเหมือนกับ Shape layer2 โดยให้ช้าลง 0.5 วินาที

loopIN() & loopOUT()

ใช้สำหรับให้เกิดการทำซ้ำในช่วงคีย์เฟรมที่กำหนด โดยคำสั่ง loopIN จะเป็นการทำซ้ำตรงส่วนด้านหน้าก่อนที่จะมีการสร้างคีย์เฟรมอันแรก ส่วน loopOUT จะเป็นการทำซ้ำหลังคีย์เฟรมอันสุดท้าย โดยสามารถพิมพ์ loopOut(type = "cycle", numKeyframes = 0) หรือ loopIn(type = "cycle", numKeyframes = 0) ได้เลย หรือ สามารถเปิดใช้ได้ดังภาพ

แอนิเมชั่น-Mr.Mee Studio-058-12

Expression เครื่องมือที่ทำให้งานโมชั่น งานแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกไหลลื่นไหลขึ้น

โดยค่า type ที่นิยมใช้ คือ

  1. cycle เป็นการทำให้เกิดการทำซ้ำโดยนับเริ่มจากคีย์เฟรมที่กำหนด
  2. pingpong เป็นการทำซ้ำในลักษณะย้อนกลับไปไปมา
  3. offset เป็นการทำซ้ำโดยการนำค่าสุดท้ายมาบวกเพิ่ม ส่วน numKeyframe คือจะให้ทำการloopตั้งแต่คีย์เฟรมไหน โดยคีย์เฟรมแรกเริ่มนับจาก 0

wiggle()

การสั่นแบบสุ่มจะทำให้เกิดการสุ่มค่าตัวเลข โดยการเขียนอย่างง่ายคือ  wiggle(freq,amp) freq แทนค่าด้วยตัวเลข เป็นค่าความถี่ของการสั่นต่อวินาที ส่วน amp แทนค่าด้วยตัวเลขเช่นกัน เป็นค่าระยะความกว้างที่จะแสดงผล ว่ามากหรือน้อยขนาดไหน

Math.round()

ใช้สำหรับทำให้ค่าตัวเลขที่คำนวณออกมาหรือแสดงผลออกมาไม่ติดทศนิยม

หวังว่าเครื่องมือ Expressions จะช่วยให้การทำงานโมชั่น แอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก ของคุณมีความสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นนะครับ

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: