รับทำ infographic-Mr.Mee Studio-16

ในปัจจุบันการรับทำ infographic ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการนั้นสามารถนำไปใช้กับจุดประสงค์ได้หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสารต่างๆมากขึ้น ดังนั้นหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าแล้วอย่างนั้นหากเราจะจ้างผลิตจะสามารถนำไปใช้กับจุดประสงค์อะไรได้บ้าง มีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน วันนี้เราจึงจะนำเสนอข้อมูลว่า infographic เอาไปใช้กับจุดประสงค์อะไรได้บ้างเพื่อไว้ใช้สำหรับสำรวจตนเองและประกอบการตัดสินใจว่าอยากทำเพื่อจุดประสงค์ใด