Mr.Mee Studio

SERVICES

Infographic

เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้อยู่ในรูปแบบภาพที่ต้องการ

Product Information | Company Notice | Company Profile

เปลี่ยนเนื้อหาที่ยาก ให้เข้าใจง่าย

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนรู้ และจดจำ ส่งเสริมความเข้าใจให้กับเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก หรือเนื้อหาจำนวนมาก

เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย

อินโฟกราฟิกได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มิสเตอร์มี สตูดิโอ สามารถออกแบบในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

นำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ

ทั้งรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพ Gif ภาพนิ่ง และชุดภาพนิ่งเป็นอัลบั้ม

ประยุกต์ได้กับหลากหลายสื่อ

เพิ่มความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับ เทคนิคอนิเมชัน และอินเทอแรคทีฟ