Mr.Mee Studio

SERVICES

Interactive Design

สัมผัสประสบการณ์ร่วมกับมีเดียได้หลากหลายมิติ

Visual Showroom | AR Application | Application | Website | Web Base Game

สร้างประสบการณ์ร่วม

การมีประสบการณ์ร่วมกับสื่อ จะช่วยให้ ผู้ชมสามารถจดจำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ก้าวทันเทคโนโลยี

พาเนื้อหาของคุณกาวทันไปพร้อมกับโลก ที่การรับสารทางเดียวอาจไม่เพียงพอ

เรียนรู้ซ้ำได้บ่อยครั้ง

การ Interactive สามารถใส่ลูกเล่น ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหา