Mr.Mee Studio

SERVICES

Mapping

เทคโนโลยี Mapping ที่จะช่วยให้พื้นที่ของคุณมีชีวิต

Projection mapping | Interactive Video Wall

ออกนอกกรอบ

ไม่จำกัดการฉายในกรอบสี่เหลี่ยม สามารถเล่นกับสถานที่จริง ที่มีคุณเท่านั้นที่ทำได้

ตื่นตาตื่นร่วมไปกับสถานที่

เพิ่มความสนุก และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ บนสถานที่จริง กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

เข้าถึงมีเดียตรงหน้า ด้วยปลายนิ้ว

สามารถเพิ่มลูกเล่น Interactive ให้ร่วมสนุก และสร้างการจดจำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ