Mr.Mee Studio

SERVICES

Motion Graphic

เพิ่มความเคลื่อนไหวให้กับกราฟิก

Info Motion | Motion Advertising Video | Video Interlude | Motion Presentation

เพิ่มความน่าสนใจ

ทำให้ข้อมูลที่อยากสื่อสารน่าสนใจมากขึ้นกว่าการอ่าน ข้อความบนกระดาษธรรมดา และดึงดูดความสนใจไปกับ ภาพเคลื่อนไหวที่ไหลลื่น

สร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย

การใช้ภาพและสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายสื่อสารผ่านภาพเคลื่อนไหว พร้อมข้อความกำกับเน้นความสำคัญ ทำให้เข้าข้อมูลที่ยากๆได้ง่ายขึ้น

ประยุกต์ได้หลากหลาย

สามารถใช้เป็นคู่มือในการเรียนรู้ ลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนได้ หรือใช้เป็นโฆษณาที่แฝงข้อมูลสำคัญ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจก็ได้เช่นกัน