แอนิเมชั่น-mr.mee studio-seo-065-01

Music video กับ แอนิเมชั่นดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ ด้วยความที่การทำแอนิเมชั่นบางครั้งมันยุ่งยากกว่าการถ่ายแบบใช้คนแสดง เพลงที่ใช้แอนิเมชั่นทำทั้งเพลงจึงน้อยมาก แต่บางเพลงก็มีใช้ประกอบเล็กๆน้อยๆให้ดูน่ารักน่าสนใจ บางเพลงก็ใช้แทนเนื้อหาความรุนแรงที่ไม่อาจใช้คนแสดงได้แทนไปเลยซึ่งก็ถือว่าดีเช่นกันเพราะฉากโหดร้ายก็จะดูซอล์ฟลงเมื่อเป็นแอนิเมชั่น ซึ่งวันนี้เราก็มี MV เพลงที่มีแอนิเมชั่นอยู่ด้วยโดยจะมาแยกระหว่างเพลงที่ใช้ทั้งเรื่องและมีประกอบบ้างส่วน