แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เป็นอินโฟกราฟิกให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ จัดทำโดยกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

Published

August 19, 2021

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved