โฆษณา AXA ประกันภัยการเดินทางเป็นผลงานที่ Mr.Mee Studio ร่วมทำกราฟิกและโมชั่นประกอบโฆษณาชุดนี้ โฆษณาน่ารักๆ ที่มีนักแสดงละครใบ้นำเรื่องราวในการเดินทางครั้งนี้ โดยใช้กราฟิกเพิ่มเติมเนื้อหาถึงประกันภัยการเดินทางดีอย่างไร และบอกสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ได้อย่างครบถ้วน

รับทำโฆษณา-AXA-01

กราฟิกประกอบโฆษณา AXA ประกันภัยการเดินทาง

รับทำโฆษณา-AXA-04

กราฟิกประกอบโฆษณา AXA ประกันภัยการเดินทาง

รับทำโฆษณา-AXA-05

กราฟิกประกอบโฆษณา AXA ประกันภัยการเดินทาง

รับทำโฆษณา-AXA-03

กราฟิกประกอบโฆษณา AXA ประกันภัยการเดินทาง

รับทำโฆษณา-AXA-02

กราฟิกประกอบโฆษณา AXA ประกันภัยการเดินทาง

Published

June 6, 2017

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)

Line Chat

Copyright 2023 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved