รับทำโฆษณา-AXA-04

โฆษณา AXA ประกันภัยการเดินทางเป็นผลงานที่ Mr.Mee Studio ร่วมทำกราฟิกและโมชั่นประกอบโฆษณาชุดนี้ โฆษณาน่ารักๆ ที่มีนักแสดงละครใบ้นำเรื่องราวในการเดินทางครั้งนี้ โดยใช้กราฟิกเพิ่มเติมเนื้อหาถึงประกันภัยการเดินทางดีอย่างไร และบอกสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ได้อย่างครบถ้วน