สื่อวีดีโอ สอนทำอาหารไทย จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีด้วยกันทั้งหมด 15 ตอน โดยทางทีมงาน Mr.Mee Studio ได้ผลิตสื่อในขั้นตอนการทำกราฟิกประกอบวีดีโอและทำให้กราฟิกเหล่านั้นเคลื่อนไหวมีแอนิเมชั่น เพื่อเติมสีสัน ความสนุกสนานให้กับสื่อวีดีโอมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ไม่สามารถเผยแพร่ภาพวิดีโอในสาธารณะได้

ss72ss78ss73ss75ss81

ss82ss83

 

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: