แอนิเมชั่นชุด Green Building สื่อร่วมกับ AR แอพพลิเคชั่นจากทาง สสส เพื่อนำไปสแกนตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารบอกเล่าประโยชน์ต่างๆ ที่มาจากการออกแบบอาคารของ สสส เมื่อสแกนแล้วก็จะมีแอนิเมชั่นที่ทาง Mr.Mee Studio ผลิตแสดงออกมาเพื่อให้ข้อมูล

แอนิเมชั่น-Green Building-01

แอนิเมชั่น อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Green building

แอนิเมชั่น-Green Building-02

แอนิเมชั่น อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Green building

แอนิเมชั่น-Green Building-03

แอนิเมชั่น อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Green building

แอนิเมชั่น-Green Building-04

แอนิเมชั่น อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Green building

แอนิเมชั่น-Green Building-05

แอนิเมชั่น อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Green building

Published

June 6, 2017

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved