แอนิเมชั่น-Green Building-03

แอนิเมชั่นชุด Green Building สื่อร่วมกับ AR แอพพลิเคชั่นจากทาง สสส เพื่อนำไปสแกนตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารบอกเล่าประโยชน์ต่างๆ ที่มาจากการออกแบบอาคารของ สสส