อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda ที่สนับสนุนให้พนักงานรายงานการกระทําผิดที่เกิดขึ้นภายในบริษัทอย่างกล้าหาญ

เพื่อให้องค์เติบโตไปได้อย่างมั่นคงและสวยงาม

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นรณรงค์ของ Takeda

Published

June 5, 2024

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved