สื่ออนิเมชั่นสำหรับใช้ในองค์กร Minor

บอกเล่ากฎระเบียบ ข้อบังคับของพนักงานในเครือ Minor อาทิ Pizza Company, Swensen’s, Burker King, Sizzler

เล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่าย สื่อสารโดยตรงกับพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเข้มแข็ง

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร Minor

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร Minor

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร Minor

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร Minor

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร Minor

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร Minor

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: