อินโฟกราฟิก อนิเมชั่นอบรมพนักงานสำหรับใช้ภายในองค์กร TAIKI-SHA

นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น ออกแบบคาแรกเตอร์ ประกอบกับอินโฟกราฟิกสอดแทรกความรู้ นโยบายต่างๆ ที่พนักงานควรรู้ภายในบริษัท

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร TAIKI-SHA

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร TAIKI-SHA

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร TAIKI-SHA

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร TAIKI-SHA

Animation-Mr.Mee Studio

อนิเมชั่นสื่อในองค์กร TAIKI-SHA

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: