อินโฟกราฟิก ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาการหยุดหายใจในขณะหลับ

โดยศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ใช้ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ความรู้ผู้ป่วยโดยตรง

ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคของตัวเองได้ง่าย ดูแลตัวเองได้ดี

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก ศูนย์นิทราเวช โรงพยายบาลจุุฬาลงกรณ์

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: