อินโฟกราฟิก ที่ใช้เทคนิคการวาดสไตล์ปากกาเมจิกมาเล่าเรื่องราว ของ กรดไหลย้อน (GERD)

ในแง่มุมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อน วิธีการปฏิบัติตัว และวิธีดูแลตัวเอง

โดยบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: