อินโฟกราฟิก ที่ใช้เทคนิคการวาดสไตล์ปากกาเมจิกมาเล่าเรื่องราว ของ กรดไหลย้อน (GERD)

ในแง่มุมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อน วิธีการปฏิบัติตัว และวิธีดูแลตัวเอง

โดยบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก สไตล์วาดมือ เรื่อง GERD กรดไหลย้อน

Published

August 19, 2021

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)

Line Chat

Copyright 2023 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved