อนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องกลุ่มอาหารที่ส่งผลต่อโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือโรค IBD (Inflammatory Bowel Disease)

โดยบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความรู้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ที่มีพฤติกรรมบริโภคอาหารไม่เหมาะสมเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดโรค และสามารถหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกลุ่มเสี่ยงได้

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Motion_Infographic-Mr.Mee Studio

Animation Takeda Thailand : IBD

Published

June 5, 2024

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved