อินโฟกราฟิก ประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจกับสินค้ารุ่นใหม่ของโคมไฟ Sunny

บอกถึงข้อดี ฟังก์ชันการใช้งานในสินค้าแต่ละรุ่น ได้เป็นอย่างดี

ใช้ประกอบการขาย และโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานได้ ภายในระยะเวลาสั้นๆ

 

รับชมคลิปอื่นๆ ได้ที่ : Youtube SUNNY Emergencylight 

 

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก โคมไฟฉุกเฉิน Sunny

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก โคมไฟฉุกเฉิน Sunny

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก โคมไฟฉุกเฉิน Sunny

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก โคมไฟฉุกเฉิน Sunny

Infographic-Mr.Mee Studio

อินโฟกราฟิก โคมไฟฉุกเฉิน Sunny

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: