สื่อแอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก ของโรงพยาบาลรามคำแหง ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาการเบาหวานที่เท้า ช่วยให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างเข้าใจถึงสาเหตุและอาการของโรค รวมถึงวิธีการดูแลรักษา เล่าเรื่องผ่านภาพการ์ตูนที่ช่วยให้ข้อมูลที่ดูเข้าใจยาก น่ากลัวอย่างการเป็นแผลที่เท้าหรือการผ่าตัดต่าง ๆ ดูง่ายขึ้นและไม่น่ากลัวจนเกินไป

GRN3_SC001GRN3_SC013GRN3_SC015GRN3_SC016

Published

May 3, 2016

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved