เบาหวานที่เท้า

Published

May 3, 2016

Share MEE

สื่อแอนิเมชั่นกึ่งอินโฟกราฟิก ของโรงพยาบาลรามคำแหง ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาการเบาหวานที่เท้า ช่วยให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างเข้าใจถึงสาเหตุและอาการของโรค รวมถึงวิธีการดูแลรักษา เล่าเรื่องผ่านภาพการ์ตูนที่ช่วยให้ข้อมูลที่ดูเข้าใจยาก น่ากลัวอย่างการเป็นแผลที่เท้าหรือการผ่าตัดต่าง ๆ ดูง่ายขึ้นและไม่น่ากลัวจนเกินไป

GRN3_SC001GRN3_SC013GRN3_SC015GRN3_SC016

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: