งานออกแบบกราฟิกประกอบวีดีโอของทาง ebay เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังระดับโลก โดยมีความต้องการให้ความรู้ด้านการใช้งาน Item Specific เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ขายชาวไทย Mr.Mee Studio ได้เข้ามาทำกราฟิก และ navigator เว็บไซต์เพิ่มเติมให้กับตัววิดิโอเพื่อช่วยเติมเต็มเนื้อหา เรื่องราวภายในวิดีโอให้สมบูรณ์และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-01

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-02

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-03

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-05

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-04

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

Contact Mee:

Copyright 2016 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved

    Reach Mee: