งานออกแบบกราฟิกประกอบวีดีโอของทาง ebay เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังระดับโลก โดยมีความต้องการให้ความรู้ด้านการใช้งาน Item Specific เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ขายชาวไทย Mr.Mee Studio ได้เข้ามาทำกราฟิก และ navigator เว็บไซต์เพิ่มเติมให้กับตัววิดิโอเพื่อช่วยเติมเต็มเนื้อหา เรื่องราวภายในวิดีโอให้สมบูรณ์และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-01

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-02

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-03

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-05

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

รับออกแบบ-กราฟิก-ebay-item specific-04

ออกแบบกราฟิกประกอบวิดิโอ ebay

Published

June 6, 2017

Contact
Us

Icon_Tel
085-819-7541
(MON - FRI : 09:00 - 18:00)
Icon_Mail
contact@mrmeestudio.com
ติดต่องาน
Icon_Mail
mrmeestudio@gmail.com
ติดต่อฝึกงานสำหรับนักศึกษา

Line Chat

Copyright 2024 Mr. Mee Studio ©  All Rights Reserved